Ochrana osobních údajů

Úvod » Ochrana osobních údajů

Společnost Čermák a Hrachovec a.s., zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti Čermák a Hrachovec a.s. a všemi platnými právními předpisy.

Níže přiložená informační memoranda o zpracování osobních údajů popisují zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje. Dále Vám poskytují informace o tom, jaká mají osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Přílohy