Získali jsme ocenění Vodohospodářská stavba roku 2023

Úvod » Aktuality » Získali jsme ocenění Vodohospodářská stavba roku 2023

Dvě ze staveb, které jsme dokončili v loňském roce, získaly ocenění v rámci udílení cen Vodohospodářských staveb roku 2023.

Za projekt Protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína jsme získali titul v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 mil. Kč a současně Ocenění představenstva SVH ČR a SOVAK ČR za mimořádný přínos pro vodní hospodářství.

Projekt Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, pak získal titul ve stejné kategorii, ale u investic do 50 mil. Kč.
Bylo nám ctí se na těchto stavbách podílet!

Ceny se každoročně udílí v rámci slavnostního setkání vodohospodářů, které pořádá SOVAK ČR při příležitosti Světového dne vody.

 

1 (jpg)

Zpět na výpis