Votice mají moderní čističku opadních vod

Úvod » Aktuality » Votice mají moderní čističku opadních vod

Slavnostním přestřižením pásky byl v srpnu symbolicky zakončen projekt Intenzifikace čističky odpadních vod ve Voticích. Předmětem zakázky byla celková rekonstrukce a zvětšení kapacity čištění odpadních vod, kdy původní kapacita 5500 ekvivalentních obyvatel byla navýšena na 9950.

Intenzifikace čističky odpadních vod byla jednou z nejdůležitějších investic města do jeho budoucího rozvoje. Původní technický stav čističky byl hluboko za jeho životností a její modernizací a intenzifikací se Voticím otevřela cesta k rozšíření i modernizaci nejen bytové zástavby, ale i objektů sloužících k výrobě a komerčnímu využití.

ČOV ve Voticích sestává z předčištění, dvojlinkové aktivační části v provedení D-N (denitrifikace a nitrifikace), dosazovací nádrže (podélné odsávané), dvojice kalojemů a odvodnění kalu. Intenzifikace spočívala ve výměně strojního vybavení, stavebních úpravách původní ČOV, výstavbě nové dešťové zdrže s příjmem fekálních vod a výstavbě nového přístřešku hrubého předčištění. Byly provedeny úpravy na propojovacím potrubí, ale také nezbytné terénní úpravy a přizpůsobení areálové pojezdové zpevněné plochy novému provozu. Intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 9 950 EO. Zakázku jsme realizovali ve sdružení firem Čermák a Hrachovec a.s., T4Building s.r.o. a POHL a.s.

 

DSCN6708 (JPG)

 

 

Zpět na výpis