Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Kanalizace

Výstavba kanalizaceNosnou činností společnosti Čermák a Hrachovec a.s. je výstavba a rekonstrukce kanalizačních stok, kanalizačních řadů, přípojek a objektů na stokové síti. Z hlediska provádění rozdělujeme práce na výstavbu stok v otevřeném výkopu, výstavbu stok hornickým způsobem a výstavbu bezvýkopovými technologiemi. Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je díky svým oprávněním a technickému vybavení komplexním dodavatelem výše uvedených způsobů realizace.

Nabízíme komplexní řešení

Výstavbu stok je možné mimo zastavěné území provádět v nepaženém výkopu, častější však jsou pažené rýhy na pažící boxy nebo na zátažné pažení. Výstavbu stok prováděnou hornickým způsobem vykonáváme na základě oprávnění vydaného Obvodním báňským úřadem pod dohledem státní báňské správy podle projektové dokumentace zpracované oprávněným projektantem. Do těchto prací spadá hloubení šachet, šachtic a jam, ražení štol a tunelů, jakož i podzemní sanační práce k zajištění stability podzemních prostor. Z hlediska použitého materiálu při realizaci staveb máme zkušenosti se všemi běžně používanými hmotami a materiály a splňujeme všechny požadavky investorů a následných provozovatelů stokové sítě.

Nejčastěji používané materiály pro výstavbu kanalizačních sítí

Nejčastější jsou kameninová potrubí, potrubí z tvárné litiny, sklolaminátová potrubí, potrubí z termoplastu, betonová a železobetonová potrubí, ocelová potrubí s čedičovou vystýlkou. Zděné konstrukce potom provádíme z kyselinovzdorných cihel, čedičových cihel a tvarovek, opracovaného kamene, keramických tvarovek a betonových prefabrikátů. Nedílnou součástí staveb jsou objekty na stokové síti sloužící ke kontrole, čištění a manipulaci. Jedná se o vstupní šachty, uliční vpusti, spojné a rozbočné komory, spadiště, výústní objekty, shybky, sedimentační a retenční nádrže, čerpací stanice.

Prohlédněte si naše reference z oboru výstavby kanalizací.

Novinky

15.10.

Největší tunelová stavby pro společnost Čermák a Hrachovec a.s.

V zářijovém vydání časopisu Stavební a investorské noviny vyšel článek o naší společnosti, jakožto generálním dodavateli stavby KT Karlín.

20.06.

Přidej se do našeho týmu

Do našeho kolektivu přijmeme nové zaměstnance.

24.04.

FILM – Představení společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Níže je k vidění film, ve kterém je uvedeno portfolio prací, kterému se naše společnosti věnuje.

20.11.

FILM – Bezvýkopová technologie ISEKI

Naše společnost se pyšní bezvýkopovou technologií ISEKI. Film, ve kterém je popsána tato technologie je k vidění níže.

© 2019 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena