Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Kanalizace

Výstavba kanalizaceNosnou činností společnosti Čermák a Hrachovec a.s. je výstavba a rekonstrukce kanalizačních stok, kanalizačních řadů, přípojek a objektů na stokové síti. Z hlediska provádění rozdělujeme práce na výstavbu stok v otevřeném výkopu, výstavbu stok hornickým způsobem a výstavbu bezvýkopovými technologiemi. Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je díky svým oprávněním a technickému vybavení komplexním dodavatelem výše uvedených způsobů realizace.

Nabízíme komplexní řešení

Výstavbu stok je možné mimo zastavěné území provádět v nepaženém výkopu, častější však jsou pažené rýhy na pažící boxy nebo na zátažné pažení. Výstavbu stok prováděnou hornickým způsobem vykonáváme na základě oprávnění vydaného Obvodním báňským úřadem pod dohledem státní báňské správy podle projektové dokumentace zpracované oprávněným projektantem. Do těchto prací spadá hloubení šachet, šachtic a jam, ražení štol a tunelů, jakož i podzemní sanační práce k zajištění stability podzemních prostor. Z hlediska použitého materiálu při realizaci staveb máme zkušenosti se všemi běžně používanými hmotami a materiály a splňujeme všechny požadavky investorů a následných provozovatelů stokové sítě.

Nejčastěji používané materiály pro výstavbu kanalizačních sítí

Nejčastější jsou kameninová potrubí, potrubí z tvárné litiny, sklolaminátová potrubí, potrubí z termoplastu, betonová a železobetonová potrubí, ocelová potrubí s čedičovou vystýlkou. Zděné konstrukce potom provádíme z kyselinovzdorných cihel, čedičových cihel a tvarovek, opracovaného kamene, keramických tvarovek a betonových prefabrikátů. Nedílnou součástí staveb jsou objekty na stokové síti sloužící ke kontrole, čištění a manipulaci. Jedná se o vstupní šachty, uliční vpusti, spojné a rozbočné komory, spadiště, výústní objekty, shybky, sedimentační a retenční nádrže, čerpací stanice.

Prohlédněte si naše reference z oboru výstavby kanalizací.

Novinky

21.06.

FILM – Sanace vodovodních potrubí

Naše společnost vydala film o provádění sanací vodovodních potrubí

17.06.

Odborná konference Rybníky 2017

V pátek 16. června se společnost Čermák a Hrachovec a.s. zúčastnila konference s názvem „Rybníky 2017“.

23.05.

Teambuilding – Sázava

Teambuilding na řece Sázavě

15.05.

Vltava Run 2017 za účasti našeho týmu

Běžecký tým ČaH se zúčastnil letošního ročníku Vltava run 2017

© 2017 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena