Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Bezvýkopové technologie

Bezvýkopové technologiePři vzniku společnosti jsme vsadili na rozvoj nových moderních metod, proto dnes ovládáme širokou škálu bezvýkopových technologií. S rostoucími požadavky na kvalitu inženýrských sítí a hlavně jejich rychlé provedení umožňuje využití bezvýkopových technologií nebo jejich kombinaci s klasickými postupy. Přínosem bezvýkopových technologií je zejména snížení dopadu stavby na okolí, umožnění provozu na komunikacích a zmenšení objemu přepravovaných a ukládaných zemin.

Přehled nabízených bezvýkopových prací

Řízené horizontální vrtání (HDD)

Technologie prováděná vrtacími stroji Grundodrill 10s, Grundodrill 20s, Grundopit a Terra Jet určená pro stavbu trubního vedení z plastů, litiny nebo jiných materiálů bez použití otevřené rýhy.

Mikrotuneláž DN 300 mm

Provádíme mikrotunelovacími stroji RVS 100 a RVS 250 firmy Soltau a ISEKI až do profilu DN 600mm. Zařízení provádí řízenou mikrotuneláž kanalizačních řadů při které využívá řízení podle laserového paprsku. Skládá se z vrtací stolice, šnekového dopravníku, vrtací hlavy a kontejneru ve kterém je řídící centrum se zdrojem hydraulického tlaku. Síla přítlaku při vrtání činí 60 t. Startovacím místem je kruhová železobetonová šachta. Délka prováděného úseku je obvykle 50 m, při vhodné geologii může být i delší.

Geisert

Tato technologie neřízeného podvrtu se používá pro provádění kanalizačních přípojek. Jako startovací šachta může být použita domovní šachta nebo sklepní prostor budovy. Zařízení je do vyšších tříd zeminy ( 4.-7.třídy ) vybaveno ponorným kladivem poháněným stlačeným vzduchem. Maximální délka vrtu je 25 m, maximální vnější průměr potrubí je 240 mm. Protlačované trouby mohou být z kameniny, oceli nebo i z jiných materiálů.

Grundoburst

Tato technologie je určena pro obnovu dosloužilých řadů a pracuje bez použití rázů. To ji předurčuje k práci s plastovými, kovovými, betonovými nebo sklolaminátovými troubami, které mohou být zatahovány po jednotlivých kusech. Používá se k obnově řadů od DN 100 mm. Umožňuje též zvětšit profil původního řadu a nahradit jej jiným, vhodnějším materiálem.

CrackingTechnologie

Cracking pracuje s použitím rázů vyvozovaných vzduchovým kladivem. To ji předurčuje k práci s plastovými trubními svařenci. Používá se k náhradě litinových vodovodních řadů potrubím z lPE většího průměru než byl původní řad.

Ramovaný protlak

Zde je zatlačováno ocelové potrubí – chránička pro produktovody nebo kabely pomocí ramovacích kladiv Terra nebo Grundoram. Délka protlaku závisí na geologii a průměru protlačované trouby. Maximální průměr je 1200 mm. Jedná se o jednu ze starších, neřiditelných bezvýkopových technologií.

Polyuretanový nástřik vodovodních potrubí

Jedná se o bezvýkopovou technologii odstředivého dvousložkového polyuretanového plně strukturálního nástřiku. Sanace je prováděna pomocí rotační hlavy s míchacím zařízením připojeným hadicí k aplikačnímu zařízení. Sanovaný úsek může být uveden do provozu již 90 minut po provedení aplikace.

Nízkotlaká injektáž

Nízkotlaká injektáž má mnohostranné využití. Používá se ke zpevnění horninového prostředí a k vyplnění dutých prostor. Provádíme ji jednak z povrchu komunikací, ale i zevnitř stok k zpevnění jejich okolí.

Novinky

15.10.

Největší tunelová stavby pro společnost Čermák a Hrachovec a.s.

V zářijovém vydání časopisu Stavební a investorské noviny vyšel článek o naší společnosti, jakožto generálním dodavateli stavby KT Karlín.

20.06.

Přidej se do našeho týmu

Do našeho kolektivu přijmeme nové zaměstnance.

24.04.

FILM – Představení společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Níže je k vidění film, ve kterém je uvedeno portfolio prací, kterému se naše společnosti věnuje.

20.11.

FILM – Bezvýkopová technologie ISEKI

Naše společnost se pyšní bezvýkopovou technologií ISEKI. Film, ve kterém je popsána tato technologie je k vidění níže.

© 2019 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena