Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Služby

Vodovody

Vodovody

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. vlastní velkou kapacitu pro výstavbu vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a prací s tím spojených. Technici a dělníci společnosti disponují bohatými zkušenostmi z pokládek a montáže potrubí z různých materiálů i těch největších profilů. Naše společnost zaměstnává řadu zkušených svářečů – potrubářů se státními zkouškami. Díky tomu můžeme provádět vodovodní řady z ocelového potrubí všech profilů.

více o výstavbě vodovodů

Kanalizace

Kanalizace

Nosnou činností společnosti Čermák a Hrachovec a.s. je výstavba a rekonstrukce kanalizačních stok, kanalizačních řadů, přípojek a objektů na stokové síti. Z hlediska provádění rozdělujeme práce na výstavbu stok v otevřeném výkopu, výstavbu stok hornickým způsobem a výstavbu bezvýkopovými technologiemi. Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je díky svým oprávněním a technickému vybavení komplexním dodavatelem výše uvedených způsobů realizace.

více o výstavbě a rekonstrukcích kanalizací

Bezvýkopové technologie

Bezvýkopové technologie

Při vzniku společnosti jsme vsadili na rozvoj nových moderních metod, proto dnes ovládáme širokou škálu bezvýkopových technologií. S rostoucími požadavky na kvalitu inženýrských sítí a hlavně jejich rychlé provedení umožňuje využití bezvýkopových technologií nebo jejich kombinaci s klasickými postupy. Přínosem bezvýkopových technologií je zejména snížení dopadu stavby na okolí, umožnění provozu na komunikacích a zmenšení objemu přepravovaných a ukládaných zemin.

více o bezvýkopových technologiích

Lomy - těžba kamene

Rekonstrukce a výstavba komunikací

Společnost Čermák a Hrachovec a.s.provádí společně s výstavbou inženýrských sítí rekonstrukce komunikací po vlastní stavební činnosti a zároveň realizuje kompletní dodávky v oblasti pozemních komunikací. Provádíme tedy zemní práce, terénní úpravy, stabilizované podklady, živičné asfaltové vrstvy, lité asfalty, dlažby, mozaiky a sadové úpravy.

více o rekonstrukcích komunikací

Lomy - těžba kamene

Podzemní stavby

K našim novým činnostem patří výstavba kabelových tunelů a kolektorů v otevřených výkopech a hornickým způsobem v ražených štolách.

více o podzemních stavbách

Novinky

21.06.

FILM – Sanace vodovodních potrubí

Naše společnost vydala film o provádění sanací vodovodních potrubí

17.06.

Odborná konference Rybníky 2017

V pátek 16. června se společnost Čermák a Hrachovec a.s. zúčastnila konference s názvem „Rybníky 2017“.

23.05.

Teambuilding – Sázava

Teambuilding na řece Sázavě

15.05.

Vltava Run 2017 za účasti našeho týmu

Běžecký tým ČaH se zúčastnil letošního ročníku Vltava run 2017

© 2017 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena