Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Certifikace

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systému enviromentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001. Dále je společnost držitelem oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem uděleného OBÚ v Kladně.

Politika integrovaného systému řízení

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je stavební společnost, která se zaměřuje na výstavbu, opravy a rekonstrukce kanalizací, kolektorů, vodovodů a vohohospodářských staveb a s nimi souvisejících objektů, na práce prováděné hornickým způsobem a na výstavbu, opravy a rekonstrukce komunikací.

Vedení společnosti si je vědomu své odpovědnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i ostatním zainteresovaným stranám, a na základě svých možností se zavazuje k:

  • Dodržování právních předpisů a požadavků zainteresovaných stran, k neustálému zlepšování procesů a činností s důrazem na efektivitu a kvalitu jednotlivých procesů
  • Dále se zavazuje k poskytování zdrojů pro dosahování cílů a vytváření pozitivního a motivujícího prostředí ke zvyšování celkové výkonnosti
  • Ke zvyšování kvality prací tak, aby byly uspokojeny potřeby zákazníka
  • Minimalizování negativních dopadů našich činností na životní prostředí, zdraví a majetek, a to zejména zaváděním nových technologií a šetrným nakládáním se všemi zdroji a prostředky za účelem jejich optimálního využití
  • Předcházení rizikům v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí, řídit rizika neodstranitelná, a to s maximálním možným úsilím na všech stupních řízení
  • Zefektivnění interní komunikace s cílem ideální informovanosti pro naplnění nastavené politiky integrované systému řízení
  • Zvyšování kvalifikace svých pracovníků v oblasti kvality, ochrany životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Certifikáty

Certifikát systému managementu kvality
ČSN EN ISO 9001:2016
Certifikát systému environmentálního managementu
ČSN EN ISO 14001:2005
Certifikát systému managementu BOZP
ČSN OHSAS 18001:2008

Přílohy

Novinky

15.10.

Největší tunelová stavby pro společnost Čermák a Hrachovec a.s.

V zářijovém vydání časopisu Stavební a investorské noviny vyšel článek o naší společnosti, jakožto generálním dodavateli stavby KT Karlín.

20.06.

Přidej se do našeho týmu

Do našeho kolektivu přijmeme nové zaměstnance.

24.04.

FILM – Představení společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Níže je k vidění film, ve kterém je uvedeno portfolio prací, kterému se naše společnosti věnuje.

20.11.

FILM – Bezvýkopová technologie ISEKI

Naše společnost se pyšní bezvýkopovou technologií ISEKI. Film, ve kterém je popsána tato technologie je k vidění níže.

© 2019 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena