Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Certifikace

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systému enviromentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001. Dále je společnost držitelem oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem uděleného OBÚ v Kladně.

Politika integrovaného systému řízení

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je stavební společnost, která se zaměřuje na výstavbu, opravy a rekonstrukce kanalizací, vodovodů a vodohospodářských staveb a s nimi souvisejících objektů, na práce prováděné hornickým způsobem a na výstavbu, opravy a rekonstrukce komunikací.

Vedení společnosti si je vědomo své odpovědnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i ostatním zainteresovaným stranám, a na základě svých možností se zavazuje:

  • intenzivně podporovat rozšiřování působnosti společnosti na celém území České republiky,
  • neustále zdokonalovat integrovaný systém řízení s důrazem na efektivitu a kvalitu jednotlivých procesů,
  • zvyšovat kvalitu prací intezivním sdílením zkušeností a dovedností získaných uvnitř společnosti i v rámci skupiny,
  • dodržovat příslušné požadavky právních předpisů a relevantních dalších požadavků,
  • minimalizovat negativní dopady našich činností na životní prostředí a na zdraví a majetek, a to zejména zaváděním nových technologií a šetrným nakládáním se všemi zdroji a prostředky za účelem jejich optimálního využití,
  • předcházet rizikům v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí, řídit rizika neodstranitelná, a to s maximálním možným úsilím na všech stupních řízení,
  • zefektivnit interní komunikaci s cílem ideální informovanosti pro naplnění nastavené politiky integrovaného systému řízení,
  • zvyšovat kvalifikaci svých pracovníků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Certifikáty

Certifikát systému managementu kvality
ČSN EN ISO 9001:2009
Certifikát systému environmentálního managementu
ČSN EN ISO 14001:2005
Certifikát systému managementu BOZP
ČSN OHSAS 18001:2008

Přílohy

Novinky

21.06.

FILM – Sanace vodovodních potrubí

Naše společnost vydala film o provádění sanací vodovodních potrubí

17.06.

Odborná konference Rybníky 2017

V pátek 16. června se společnost Čermák a Hrachovec a.s. zúčastnila konference s názvem „Rybníky 2017“.

23.05.

Teambuilding – Sázava

Teambuilding na řece Sázavě

15.05.

Vltava Run 2017 za účasti našeho týmu

Běžecký tým ČaH se zúčastnil letošního ročníku Vltava run 2017

© 2017 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena