Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

O společnosti

Předmět činnosti

Provádíme kompletní dodávky vodovodních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů, rekonstrukce stávajících řadů bezvýkopovými technologiemi, výstavbu nových řadů a přípojek bezvýkopovými technologiemi a likvidaci havárií vodovodních řadů a přípojek.

Dále provádíme kompletní dodávky kanalizačních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů v otevřených rýhách a štolách, rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí s využitím bezvýkopových technologií, veškeré objekty na stokové síti a likvidaci havárií kanalizace.

Z bezvýkopových technologií jsou nejčastější řízené horizontální vrty s následným vtažením řadů z litiny, oceli a plastů, kompletní program pro domovní přípojky za použití řízených vrtů, zemních protlaků a mikrotuneláže, rovněž klasické ramované protlaky, obnova starých řadů metodami Cracking a Burstlining, mikrotunelovaná kanalizace a nízkotlaké injektáže.

Do našich prací dále patří obnova komunikací po výstavbě inženýrských sítí s živičným povrchem nebo dlažbou případně mozaikou. Rovněž provádíme kompletní komunikace s podkladními vrstvami, živičnými povrchy nebo dlažbami.

Organizační struktura

Generální ředitel: Ing. Miroslav Volf
Výrobní ředitel: Ing. Petr Lukeš
Technický ředitel: Ing. Rudolf Lípa
Obchodní ředitel: Ing. Petr Trejbal
Doprava a mechanizace: Jaroslav Štěrba

Novinky

20.06.

Přidej se do našeho týmu

Do našeho kolektivu přijmeme nové zaměstnance.

24.04.

FILM – Představení společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Níže je k vidění film, ve kterém je uvedeno portfolio prací, kterému se naše společnosti věnuje.

20.11.

FILM – Bezvýkopová technologie ISEKI

Naše společnost se pyšní bezvýkopovou technologií ISEKI. Film, ve kterém je popsána tato technologie je k vidění níže.

15.08.

FILM – Polyuretanový nástřik vodovodních potrubí

Bezvýkopová technologie, která slouží k sanaci vodovodních potrubí. Více informací o této technologii ve filmu, který připravila naše společnost.

© 2018 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena