Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

O společnosti

Předmět činnosti

Provádíme kompletní dodávky vodovodních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů, rekonstrukce stávajících řadů bezvýkopovými technologiemi, výstavbu nových řadů a přípojek bezvýkopovými technologiemi a likvidaci havárií vodovodních řadů a přípojek.

Dále provádíme kompletní dodávky kanalizačních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů v otevřených rýhách a štolách, rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí s využitím bezvýkopových technologií, veškeré objekty na stokové síti a likvidaci havárií kanalizace.

Z bezvýkopových technologií jsou nejčastější řízené horizontální vrty s následným vtažením řadů z litiny, oceli a plastů, kompletní program pro domovní přípojky za použití řízených vrtů, zemních protlaků a mikrotuneláže, rovněž klasické ramované protlaky, obnova starých řadů metodami Cracking a Burstlining, mikrotunelovaná kanalizace a nízkotlaké injektáže.

Do našich prací dále patří obnova komunikací po výstavbě inženýrských sítí s živičným povrchem nebo dlažbou případně mozaikou. Rovněž provádíme kompletní komunikace s podkladními vrstvami, živičnými povrchy nebo dlažbami.

Organizační struktura

Ředitel a.s.: Ing. Miroslav Volf
Výrobní náměstek: Ing. Petr Lukeš
Technický náměstek: Ing. Rudolf Lípa
Obchodní náměstek: Ing. Petr Trejbal
Doprava a mechanizace: Jaroslav Štěrba

Novinky

21.06.

FILM – Sanace vodovodních potrubí

Naše společnost vydala film o provádění sanací vodovodních potrubí

17.06.

Odborná konference Rybníky 2017

V pátek 16. června se společnost Čermák a Hrachovec a.s. zúčastnila konference s názvem „Rybníky 2017“.

23.05.

Teambuilding – Sázava

Teambuilding na řece Sázavě

15.05.

Vltava Run 2017 za účasti našeho týmu

Běžecký tým ČaH se zúčastnil letošního ročníku Vltava run 2017

© 2017 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena