Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Oprava vodovodního řadu U Laboratoře, Praha 6

12. 05. 2016

Dne 12.5.2016 uskutečnili novináři, generální ředitelé PVK a.s. a PVS a.s. a zejména radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu, Jana Plamínková, návštěvu stavby naší společnosti – Oprava vodovodního řadu U Laboratoře, Praha 6.

Jedná se o nechvalně proslulý vodovodní řad, který v minulém roce způsobil zažívací potíže v Praze – Dejvicích. K jeho kontaminaci došlo z důvodu nestandardního uložení kanalizace nad vodovodem a netěsností jak kanalizačního, tak vodovodního vedení. Aby se uvedená situace v budoucnu neopakovala, přistoupilo hl. m. Praha prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti k jeho rozsáhlé rekonstrukci. Tuto zakázku se podařilo získat společnosti Čermák a Hrachovec. Prohlídka stavby proběhla k plné spokojenosti zúčastněných hostů vč. odborného výkladu o prováděných pracích. Reportáže z této návštěvy byly uvedeny ve večerních zpravodajských pořadech a následný den také v tisku.

Novinky

20.06.

Přidej se do našeho týmu

Do našeho kolektivu přijmeme nové zaměstnance.

24.04.

FILM – Představení společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Níže je k vidění film, ve kterém je uvedeno portfolio prací, kterému se naše společnosti věnuje.

20.11.

FILM – Bezvýkopová technologie ISEKI

Naše společnost se pyšní bezvýkopovou technologií ISEKI. Film, ve kterém je popsána tato technologie je k vidění níže.

15.08.

FILM – Polyuretanový nástřik vodovodních potrubí

Bezvýkopová technologie, která slouží k sanaci vodovodních potrubí. Více informací o této technologii ve filmu, který připravila naše společnost.

© 2018 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena