Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Obnova vodovodního řadu, výstavba splaškové kanalizace a PPO na ochranu hl. m. Prahy, ul. Šárovo kolo v Praze – Radotín

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Termín zahájení: 01/2018
Objem prací: 50 795 650 Kč bez DPH

Novinky

20.06.

Přidej se do našeho týmu

Do našeho kolektivu přijmeme nové zaměstnance.

24.04.

FILM – Představení společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Níže je k vidění film, ve kterém je uvedeno portfolio prací, kterému se naše společnosti věnuje.

20.11.

FILM – Bezvýkopová technologie ISEKI

Naše společnost se pyšní bezvýkopovou technologií ISEKI. Film, ve kterém je popsána tato technologie je k vidění níže.

15.08.

FILM – Polyuretanový nástřik vodovodních potrubí

Bezvýkopová technologie, která slouží k sanaci vodovodních potrubí. Více informací o této technologii ve filmu, který připravila naše společnost.

© 2018 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena