Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Rekonstrukce kanalizačního oddělovače OK – 1C - Maďarská

Realizovaná odlehčovací komora OK_1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči nahradila koncovou komoru na kmenové stoce C.

Termín výstavby: 05/2010 - 01/2012
Objem prací: 51 278 000,- Kč

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Realizovaná odlehčovací komora OK_1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči nahradila koncovou komoru na kmenové stoce C. Původní odlehčovací komora OK_1C Maďarská, typ „žabí tlama“ nevyhovovala jak z hlediska technického a kapacity, tak nesplňovala i požadavky na kvalitu vypouštěných odlehčených vod. Oproti stávající OK typu „žabí tlama“ je nová odlehčovací komora navrhována jako průtočná obdélníková komora s retencí, přímou přelivnou hranou a s regulací odtoku. Umístění navrhované komory je na místě komory stávající.

Novinky

15.10.

Největší tunelová stavby pro společnost Čermák a Hrachovec a.s.

V zářijovém vydání časopisu Stavební a investorské noviny vyšel článek o naší společnosti, jakožto generálním dodavateli stavby KT Karlín.

20.06.

Přidej se do našeho týmu

Do našeho kolektivu přijmeme nové zaměstnance.

24.04.

FILM – Představení společnosti Čermák a Hrachovec a.s.

Níže je k vidění film, ve kterém je uvedeno portfolio prací, kterému se naše společnosti věnuje.

20.11.

FILM – Bezvýkopová technologie ISEKI

Naše společnost se pyšní bezvýkopovou technologií ISEKI. Film, ve kterém je popsána tato technologie je k vidění níže.

© 2019 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena