Výstavba inženýrských sítí - bezvýkopové technologie.

Rekonstrukce kanalizačního oddělovače OK – 1C - Maďarská

Realizovaná odlehčovací komora OK_1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči nahradila koncovou komoru na kmenové stoce C.

Termín výstavby: 2010/05 - 2012/01
Objem prací: 51 278 000,- Kč

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Realizovaná odlehčovací komora OK_1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči nahradila koncovou komoru na kmenové stoce C. Původní odlehčovací komora OK_1C Maďarská, typ „žabí tlama“ nevyhovovala jak z hlediska technického a kapacity, tak nesplňovala i požadavky na kvalitu vypouštěných odlehčených vod. Oproti stávající OK typu „žabí tlama“ je nová odlehčovací komora navrhována jako průtočná obdélníková komora s retencí, přímou přelivnou hranou a s regulací odtoku. Umístění navrhované komory je na místě komory stávající.

Novinky

21.06.

FILM – Sanace vodovodních potrubí

Naše společnost vydala film o provádění sanací vodovodních potrubí

17.06.

Odborná konference Rybníky 2017

V pátek 16. června se společnost Čermák a Hrachovec a.s. zúčastnila konference s názvem „Rybníky 2017“.

23.05.

Teambuilding – Sázava

Teambuilding na řece Sázavě

15.05.

Vltava Run 2017 za účasti našeho týmu

Běžecký tým ČaH se zúčastnil letošního ročníku Vltava run 2017

© 2017 Čermák a Hrachovec a.s., Všechna práva vyhrazena